Artikelen

29.06.2021 CBS onderzoekt: forse stijging instroom hbo-verpleegkunde studenten

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is een onderzoeksprogramma, genaamd “Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn”, gestart om te peilen hoeveel studenten kiezen voor een opleiding in de zorgsector. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat het aantal studenten dat instroomt op het hbo stijgt. Voor het mbo is dit echter niet het geval.

Opleiding hbo-verpleegkunde

 Het afgelopen studiejaar (2020-2021) zijn er, ten opzichte van 10 jaar geleden (studiejaar 2010-2011), maar liefst twee keer zoveel studenten begonnen aan de opleiding hbo-verpleegkunde. Er kozen 9.100 studenten voor de bacheloropleiding, waar ze leren om de regie te hebben over het zorgproces van patiënten met specifieke behoeften en gehoor te geven aan (complexe) zorgvragen. Uiteindelijk belanden deze studenten vaak in de geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, wijkverpleging of huisartsenpraktijk. Opvallend is de forse stijging van de afgelopen twee jaar. De afschaffing van de numerus fixus kan hiervan de oorzaak zijn. Voorheen moesten studenten worden “ingeloot” door middel van een selectieprocedure, maar sinds het studiejaar 2019-2020 is dit niet meer nodig en mogen alle studenten deelnemen aan de opleiding.

Voor het mbo gelden andere cijfers en percentages. Daar begonnen er 10.070 studenten aan de opleiding verpleegkunde. Dat is nagenoeg hetzelfde aantal als vorig jaar, toen waren het er namelijk 10.050. Tijdens deze opleiding leren studenten hoe zij zorg kunnen verlenen, – en begeleiding kunnen geven aan- mensen in verpleegsituaties. Denk hierbij aan patiënten in verpleeghuizen, ziekenhuizen, andere zorginstellingen en/of thuiszorg. Van alle studenten koos 64 procent voor een beroepsopleidende leerweg (bol). Daarbij hebben ze voornamelijk les op school en stages. De overige 36 procent koos voor een beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Dat houdt in dat ze een arbeidsovereenkomst hebben met één dag les, ook wel werkend leren genoemd in de volksmond.

Verzorgende individuele gezondheidszorg (VIG)

Ook bij de mbo-opleiding voor verzorgende individuele gezondheidszorg (niveau 3) stroomden dit jaar 11 procent minder studenten in. Vorig jaar kozen 10.600 studenten voor de opleiding, dit jaar waren dat er 9.400. Tijdens deze opleiding leren studenten hoe zij de zelfredzaamheid van patiënten en mensen die zorg nodig hebben, kunnen stimuleren. Denk hierbij aan persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken.

Tevens behoren verpleegtechnische handelingen bij de opleiding, zoals het geven van sondevoeding. Afgestudeerden raken vaak werkzaam in de thuiszorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, kraamzorg en/of gehandicaptenzorg.

Auteur: redactie