Nieuws

03.12.2018 Nieuw Hart- en vaatcentrum UMC Utrecht

Patiënten met hart- en vaatziekten kunnen voortaan terecht in de nieuwe, multidisciplinaire polikliniek “Hart- en vaatcentrum” in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Dat meldt de website van het UMC Utrecht op 30 november. In het gloednieuwe centrum kunnen patiënten met hart- en vaatziekten terecht voor een “one-stop-shop”; ze krijgen er een diagnose, behandelplan, zorg en de behandeling.

Efficiënte zorg

Volgens cardioloog Hendrik Nathoe biedt het splinternieuwe centrum daarom “efficiënte zorg op maat”. Er werken maar liefst vier medische specialismen nauw samen op één en dezelfde locatie. De specialisten die met elkaar gaan samenwerken in het niet centrum zijn internisten, vaatchirurgen, neurologen en cardiologen. Het grote voordeel van het hart- en vaatcentrum is de strakke organisatie van de zorg; alle afspraken vinden aansluitend op dezelfde dag plaats. Hierdoor kunnen de specialisten de zorg goed op elkaar afstemmen en risicofactoren signaleren. Echter, de verpleegkundig specialist zorgt voor de communicatie tussen alle betrokkenen en heeft hierdoor een centrale rol in het behandelplan van de patiënt. Hij of zij bespreekt de risicofactoren, stemt de zorg af met de specialisten, beantwoordt vragen van de patiënt en begeleidt de patiënt door de behandeling heen.

Doel van het nieuwe centrum

Het doel van het nieuwe Hart- en vaatcentrum is om patiënten betere zorg te leveren en te voorkomen dat deze problemen weer terugkomen. Kortom, gezondheidsrisico’s moeten eerder worden herkend. “We inventariseren daarom risicofactoren en berekenen het risico op een volgend vaatprobleem. Zo nodig wordt gestart met behandeling van de risicofactoren in de vorm van leefstijlaanpassingen en medicatie, maar veel vaker geven we alleen advies aan de eigen behandelaar”, zo meldt internist-vasculair geneeskundige van het Hart- en vaatcentrum Jan Westerink.

Ook huisartsen en specialisten van andere ziekenhuizen kunnen patiënten met een vermoeden van hart- en vaatproblemen binnenkort rechtstreeks doorverwijzen naar het nieuwe centrum.

Auteur: redactie